№67 МГ ОТК №67 мектеп-гимназиясынын окуу-тарбия комплекси

Ички тартиби

Танапистердин ырааттамасы

1-смена 2-смена Танапис
1 740 – 825 1330 – 1415 5 мүнѳт
2 830 – 915 1420 – 1505 5 мүнѳт
3 920 – 1005 1510 – 1555 10 мүнѳт
4 1015 – 1100 1605 – 1650 5 мүнѳт
5 1105 – 1150 1655 – 1740 5 мүнѳт
6 1155 – 1240 1745 – 1830 5 мүнѳт
7 1245 – 1325   5 мүнѳт

Гимназияда окуу 2019-2020 – окуу жылында 2-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 4.11.19 – 11.11.19;

Кышкы — 12 күн: 30.12.19 – 10.01.10;

Жайкы — 10 күн: 21.03.20-30.03.20.